:::

Ý nghĩa của ngày rằm tháng bảy với người Đài Loan

  • 09 August, 2022
Điểm hẹn văn hóa
Đằng sau hoạt động Tết Trung nguyên, chính là tinh thần nhân, nghĩa, thương người của những người Hán di dân ngày xưa. (Hình từ phim The Rope Curse)

Tháng 7 âm lịch, khắp nơi tại Đài Loan đều lần lượt có các hoạt động Phổ độ chúng sinh, tế các vong hồn...trong suốt cả tháng, có lẽ trong mắt nhiều người, đây là mê tín dị đoan, là lãng phí tiền bạc, nhưng đằng sau hoạt động Tết Trung nguyên, chính là tinh thần nhân, nghĩa, thương người truyền thống của người dân Đài Loan được lưu truyền từ xưa tới nay. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục của ngày hôm nay để tìm hiểu về ý nghĩa của tháng bảy âm lịch và Tết Trung nguyên đối với người dân Đài Loan, cùng bối cảnh xã hội Đài Loan năm xưa!

Phát thanh viên

Phản hồi liên quan