:::

Bảng xếp hạng âm nhạc (11/7-11/14)

  • 14 November, 2022
Bảng xếp hạng âm nhạc
Nguồn ảnh youtube

Quán quân tuần này là một ca khúc tiếng dân tộc Paiwan, được thể hiện bởi nam ca sỹ Matzka

歡迎回家 ali tjumaqu

Nhạc: Matzka

Lời: Matzka

semupu ta qadaw aqen
sadjelung qu kapang
liyawv sa vavecikan
ljemita ta qadaw
pacacikecikel guluma
mainene vu ila venan a vavuy a a kivalavala

palamuanga sa marauraw a
timadju a pinualjagan na inalian
cmikel aqen cinevuan

lja qu aljak, tjumaqu anga
maya malekutj aljai
izua men paparangez

lja qu aljak, tjumaq anga
qu tuluwa anga sun
ma mamaw a tja djamumu

semupu ta qadaw aqen
sadjelung qu kapang
liyawv sa vecikan
ljemita ta qadaw
pacacikecikel guluma
mainene vu ila venan a vavuy a a kivalavala

palamuanga sa marauraw
namasi a tjenglai senay na paiwan

palamuanga sa marauraw
timadju a ini cuacuayang na inalian
ini cu a na vinale an

lja qu aljak, tjumaqu anga
maya malekutj aljai
izua men paparangez

lja qu aljak, tjumaq anga
tuluwai ya anga sun
ma mamaw a tja djamu mu

lja qu aljak, tjumaqu anga
maya malekutj aljai
izua men paparangez

lja qu aljak, tjumaq anga
tuluwai ya anga sun
ma mamaw a tja djamu mu

(ljevavavavaw ljetekuteku
tiakenai itiakenai ya ya sun
nu zume ljevavaw samiling nge sun samiling nge sun samiling nge sun)


lja qu aljak, tjumaqu anga
maya malekutj aljai
izua men paparangez

lja qu aljak, tjumaq anga
tuluwai ya anga sun
ma mamaw a tja djamu mu

(ljevavavavaw ljetekuteku
tiakenai itiakenai ya ya sun
nu zume ljevavaw samiling nge sun samiling nge sun samiling nge sun)

每一天
背著很重的背包
還有很多要寫的功課
日復一日
來來去去的輪子
讓我想到水鹿和山豬玩耍的樣子

還有那個 快要被遺忘的
我們所出生的部落
心所在的地方

孩子們 快回家
不要害怕
我們都會讓你依靠

孩子們 快回家
讓我來教你
因為我們流著相同的血液

每一天
背著很重的背包
還有很多要寫的功課
日復一日
來來去去的輪子
讓我想到水鹿和山豬玩耍的樣子

還有那個 快要被遺忘的
我們喜歡的排灣族歌曲

還有那個 快要被遺忘的
古老的部落
先輩們留下的生活方式

孩子們 快回家
不要害怕
我們都會讓你依靠

孩子們 快回家
讓我來教你
因為我們流著相同的血液

孩子們 快回家
不要害怕
我們都會讓你依靠

孩子們 快回家
讓我來教你
因為我們流著相同的血液

( 爬上去 爬下來
你說換我了啦 換我了啦
要是你爬上去就好快樂 )

孩子們 快回家
不要害怕
我們都會讓你依靠

孩子們 快回家
讓我來教你
因為我們流著相同的血液

( 爬上去 爬下來
你說換我了啦 換我了啦
要是你爬上去就好快樂 )

Nguồn: mymusic.net.tw

Phát thanh viên

Phản hồi liên quan