:::

Video - Học tiếng Hoa

  • 04 March, 2020
Video - Học tiếng Hoa

Ngày 29/2

Ngày Quốc tế tiếng mẹ đẻ

Lễ tình nhân

Cách nói cám ơn

An toàn giao thông

Phòng chống dịch bệnh

Chúc Tết

Chủ đề : Thời tiết

Chủ đề : Thói quen hằng ngày

Chủ đề : Những câu chào hỏi thường gặp

Chủ đề : Phương tiện giao thông (2)

Chủ đề : Dịch tả heo châu Phi

Chủ đề : Phương tiện giao thông

Chủ đề Lễ giáng sinh

Chủ đề tên gọi các môn thể thao

Chủ đề lừa gạt

Chủ đề đổi tiền

Chủ đề bốn mùa

Chủ đề về hóa đơn

Đặc sản và  địa danh nổi tiếng của một số huyện thị Đài Loan

Chủ đề về màu sắc - 2

Chủ đề về màu sắc - 1

Tên gọi của các thành phố trực thuộc Trung ương Đài Loan

Tên gọi các địa danh nổi tiếng của Việt Nam

Chủ đề : Tên gọi các địa danh nổi tiếng của các thành phố trực thuộc Trung Ương của Việt Nam

Chủ đề : Thành phố trực thuộc Trung Ương của Việt Nam

Ôn tập - Khách mời Tố Kim và Khiết Nhi

Học tiếng Hoa với Lệ Phương và Thúy Anh - Từ chủ đề : 住

Học tiếng Hoa với Lệ Phương và Thúy Anh - Từ chủ đề : 事

Học tiếng Hoa với Lệ Phương và Thúy Anh - Từ chủ đề : 語

Học tiếng Hoa với Lệ Phương và Thúy Anh - Từ chủ đề : 下

Học tiếng Hoa với Lệ Phương và Thúy Anh - Ôn tập

Học tiếng Hoa với Lệ Phương và Thúy Anh - Từ chủ đề : 上

Học tiếng Hoa với Lệ Phương và Thúy Anh - Từ chủ đề : 日

Học tiếng Hoa với Lệ Phương và Thúy Anh - Từ chủ đề :  節

Học tiếng Hoa với Lệ Phương và Thúy Anh - Từ chủ đề : 華

Học tiếng Hoa với cô giáo Phân - Chủ đề : Tết Đoan Ngọ

Học tiếng Hoa với Lệ Phương và Thúy Anh - Chủ đề : Bơi lội

Học tiếng Hoa với cô giáo Nga - Chủ đề : Mùa hè

Học tiếng Hoa với cô giáo Nga - Chủ đề : Ngày của Mẹ

 

Phát thanh viên

Phản hồi liên quan