:::

Học viết chữ Hoa

  • 26 June, 2020
Video - Học tiếng Hoa
汗流浹背 Mồ hôi đầm đìa

CHÚNG TA CÙNG HỌC VIẾT CHỮ HOA NÀO! 

Hôm nay chúng ta học viết câu thành ngữ 汗流浹背 Mồ hôi nhễ nhại

 

Hôm nay chúng ta học viết chữ " 聽廣播 Nghe radio"

 

Hôm nay chúng ta học viết chữ "台灣 Đài Loan"

Hôm nay chúng ta học viết chữ " 愉快 Vui vẻ"

 

Hôm nay chúng ta học viết chữ "慢性病 Bệnh mãn tính" 

 

 

Hôm nay chúng ta học viết hai chữ "夫妻 Vợ chồng" nhé :

 Vừa rồi BVN up bài học với chủ đề " Thành viên gia đình bên ngoại", cho nên bây giờ mọi người tập viết chữ "外公; 外婆 Ông, bà ngoại" nhé.

Bấm vào link dưới đây để đón xem bài học với chủ đề " Thành viên gia đình bên ngoại" :
https://www.facebook.com/306888369452055/posts/1685326171608261/?vh=e&d=nPhát thanh viên

Phản hồi liên quan