:::

Hải đảo đáng yêu - Ngọc trong từng thời đại của Trung Quốc

  • 15 September, 2022
Hải đảo đáng yêu
Ảnh Jiang Zhao Lun

Thời xưa ngọc được cho là là vật để con người trao đổi với Trời đất, dần dần đồ ngọc tượng trưng cho giai cấp quý tộc, tượng trưng cho người quân tử .....

Chuyên mục hôm nay sẽ giới thiệu  về văn hóa độc đáo và quá trình phát triển ngọc Trung Hoa trong từng thời đại của Trung Quốc. 

Mời quý vị thính giả nhấp chuột vào icon ▶kế bên tiêu đề để nghe radio

Phát thanh viên

Phản hồi liên quan