:::

Cùng nhau đi dạo Trung tâm Sáng tạo dành cho trẻ em tại Viện Bào tàng Cố Cung phân viện Miền Nam

  • 24 November, 2022
Hải đảo đáng yêu
Bảo tàng Quốc lập Cố Cung phân viện Miền Nam.

Đến Trung tâm Sáng tạo dành cho trẻ em tại Viện Bào tàng Cố Cung phân viện Miền Nam trải nghiệm trò chơi đồ hàng để hòa mình trong cuộc sống của vua chúa thời xưa. Nào chúng ta hãy cùng nhau gieo hạt giống nghệ thuật vào tâm hồn của mình và của con cháu trong gia đình nha.

Phát thanh viên

Phản hồi liên quan