:::

Chủ thuê phải trả chi phí kiểm dịch cho lao động

  • 07 May, 2020
Pháp luật - Lao động
Chủ thuê phải chi trả phí kiểm dịch cho lao động nước ngoài

Các bạn có biết, lao động nước ngoài bị buộc phải kiểm dịch tại nhà 14 ngày, là có thể xin tiền trợ cấp phòng dịch một ngày 1000 Đài tệ không?

Theo quy định, người lao động nước ngoài nhập cảnh Đài Loan kể từ 4 giờ chiều ngày 17/3 là cần phải kiểm dịch tại nhà 14 ngày, Trưởng Ban lao động và xã hội huyện Nam Đầu Lâm Chí Trung cho biết, trong thời gian kiểm dịch, mọi chi phí đều do chủ thuê chi trả, mỗi người khoảng 20.000 Đài tệ, nhưng người lao động nước ngoài có thể xin tiền trợ cấp phòng dịch 1000 Đài tệ/ngày. Số tiền này là của người lao động, chủ thuê hay là công ty môi giới đều không được dùng bất cứ lý do gì để trừ lương hoặc tiền trợ cấp của người lao động, nếu không chủ thuê sẽ bị phạt và hủy Giấy phép thuê mướn lao động nước ngoài.

Theo thống kê của Ban lao động và xã hội chính quyền huyện Nam Đầu, hiện nay không có người lao động nước ngoài nào xin tiền trợ cấp phòng dịch, nhưng cũng lo lắng chủ thuê sẽ tìm lý do để khấu trừ tiền lương của người lao động. Ban lao động và xã hội nhắc nhở lao động nước ngoài phải chú ý đến bảng thanh toán tiền lương, nếu bị khấu trừ với lý do không chính đáng, hãy gọi đến đường dây tư vấn lao động nước ngoài 1955 để xin giúp đỡ.

Lệ Phương

Phản hồi liên quan