:::

Quỹ Garden of Hope thành lập Trung tâm Phục vụ tư vấn phụ nữ và trẻ em người nước ngoài, hỗ trợ lao động di trú mang thai

  • 07 January, 2022
Pháp luật - Lao động
Quỹ The Graden of Hope thành lập Trung tâm Phục vụ tư vấn phụ nữ và trẻ em người nước ngoài, hỗ trợ lao động di trú mang thai. (Hình từ. (Hình từ Sở Phát triển nguồn lực lao động)

Để hỗ trợ cho lao động di trú mang thai, Quỹ Garden of Hope gần đây đã thành lập Trung tâm phục vụ tư vấn phụ nữ và trẻ em người nước ngoài, có các phục vụ đa ngôn ngữ, hỗ trợ pháp lý và là chỗ dựa tinh thần cho lao động di trú, để người lao động đừng vì không hiểu luật mà chọn lựa con đường bất hợp pháp.

Theo thống kê của Bộ Lao động, hiện nay, toàn Đài Loan có khoảng 700 nghìn lao động di trú, trong đó có thể có trường hợp lao động di trú do mang thai, lo lắng sẽ không thể tiếp tục làm việc, nên chọn lựa trở thành lao động bất hợp pháp.

Trong thông cáo báo chí của Quỹ Garden of Hope gần đây, từ năm 2009, tổ chức này đã được Sở Phát triển nguồn lực lao động thuộc Bộ Lao động ủy thác thực hiện đường dây tư vấn 1955 cho lao động; từ năm 2011, tổ chức này cũng đã bắt đầu thực hiện công tác phục vụ bố trí chỗ ở tạm thời cho lao di trú, trong 10 năm nay tổng cộng đã giúp 51 lao động di trú mang thai chuyển đổi công việc, giấy tờ chứng minh, điệu trị sức khỏe, hỗ trợ chăm sóc giữ trẻ và sắp xếp về nước…, cung cấp phục vụ hỗ trợ tài nguyên và tư vấn cho phụ nữ nước ngoài có thân phận đặc biệt.

Gần đây, Quỹ Garden of Hope đã thành lập “Trung tâm phục vụ tư vấn phụ nữ và trẻ em người nước ngoài”, hi vọng có thể cung cấp dịch vụ tổng hợp đa ngôn ngữ và mang tính liên ngành, như hỗ trợ pháp lý, giúp chuyển đổi công việc, đánh giá các trường hợp cá biệt và là chỗ dựa tinh thần cho lao động di trú…, đồng thời cũng sẽ cung cấp dịch vụ bố trí chỗ ở tạm thời kết nối với các bệnh viện, hi vọng có thể hỗ trợ cho phụ nữ mang thai người nước ngoài, tăng cường sự chăm sóc dành cho trẻ sơ sinh.

Phía Garden of Hope bày tỏ, một số lao động di trú do không có đủ nhận thức về tính quan trọng của các biện pháp tránh thai và bình đẳng giới tính, khiến nhiều lao động nữ lâm vào tình cảnh mang thai ngoài dự kiến và có rủi ro nhiễm bệnh, vì thế, đội ngũ phục vụ Garden of Hope sẽ hợp tác cùng các đơn vị chuyên nghiệp, mở các lớp học về nội dung quyền tự chủ giới tính, tăng cường nhận thức tự chủ thân thể và tính quan trọng về các kế hoạch tránh thai cho người lao động.

Khiết Nhi

Phản hồi liên quan