BẠN LÀ NGƯỜI HƯỚNG NỘI HAY HƯỚNG NGOẠI?

  • 18 April, 2021
Có thể bạn cần

Bạn nghĩ rằng người hướng nội thì không thể có xu hướng tính cách hướng ngoại và ngược lại? Nhưng bạn có biết, ngoài hai tính cách trên, vẫn tồn tại một xu hướng tính cách ở giữa mang đặc điểm của cả hai nhóm “vừa hướng nội vừa hướng ngoại”.

Bạn là người hướng nội, hướng ngoại, hay là cả hai? "Có thể bạn cần" sẽ cùng bạn tìm hiểu xem bạn thuộc nhóm tính cách nào và gợi ý những nghề nghiệp phù hợp với tính cách của bạn nhé!

Phát thanh viên

Phản hồi liên quan