:::

Thẻ Hoa mai - thẻ cư trú vĩnh viễn đặc biệt của Đài Loan (Phần 2)

  • 13 March, 2023
Pháp luật đời sống (RtiFM)
Pháp luật đời sống (RtiFM)

Trong số phát sóng của tuần trước thì chúng ta đã tìm hiểu về thẻ Hoa mai – một loại thẻ cư trú vĩnh viễn đặc biệt của Đài Loan dành riêng cho những người nước ngoài có đóng góp đặc biệt cho Đài Loan, hoặc là những chuyên gia cao cấp mà Đài Loan cần, hoặc là những người giành giải nhất tại các cuộc thi đấu, hội thi đánh giá tay nghề được quốc tế công nhận trong các lĩnh vực chuyên môn khác nhau như văn hóa, nghệ thuật, công nghệ, thể thao và công nghiệp, hoặc là người nước ngoài đến Đài Loan để đầu tư. Và cũng trong tuần trước thì chúng ta đã tìm hiểu chi tiết về những nhóm đối tượng nào thì mới đủ tiêu chuẩn để được cấp phát loại thẻ Hoa mai của Đài Loan. Nếu các bạn chưa rõ thì có thể nghe lại tập 18 của chuyên mục “Pháp luật đời sống”. Còn trong tập phát sóng ngày hôm nay, chúng ta sẽ chuyển sang đi tìm hiểu về một số chú ý trong quá trình chuẩn bị và nộp hồ sơ xin cấp thẻ Hoa mai.

Phát thanh viên

Phản hồi liên quan