:::

Nhịp cầu giao lưu trả lời thư thính giả

  • 03 July, 2022
Nhịp cầu giao lưu

Cứ vào Chủ nhật lại được trò chuyện giao lưu với thính giả, thật sự là niềm vui cuộc sống của Tường Vy và Tố Kim. 

Nào mời quý vị thính giả viết thư vào và cùng xả stress Tám với chúng tôi trong chuyên mục Nhịp cầu giao lưu nhé. 

Phát thanh viên

Phản hồi liên quan