:::

Nhịp cầu giao lưu trả lời thư thính giả

  • 10 July, 2022

Hôm nay Tố Kim và Tường Vy lại hân hoan ngồi đọc thư thính giả. 

Kính mời quý vị thính giả đón nghe xem tuần này chúng tôi bóc tem thư của ai nhé. 

2022-07-10

Phát thanh viên

Phản hồi liên quan