:::

Nhịp cầu giao lưu trả lời thư thính giả

  • 14 August, 2022
Nhịp cầu giao lưu
Bản viết tay ca khúc Cao Sơn Thanh của thính giả đã quá cố Huỳnh Tuấn Khanh

Mời quý vị thính giả cùng đọc thư với Nhịp cầu giao lưu.

Kỳ này có một bức thư kèm file giọng hát của thính giả trong ca khúc nhạc Hoa "高山青Cao Sơn Thanh".

Còn đính kèm bản viết tay lời bài hát của anh Huỳnh Tuấn Khanh, một thính giả đã quá cố viết khi còn sinh thời.

Xin mời quý vị cùng đón nghe.

Phát thanh viên

Phản hồi liên quan