:::

Nhịp cầu giao lưu trả lời thư thính giả

  • 26 February, 2023
Nhịp cầu giao lưu
Nguồn ảnh pixabay

Chuyên mục Nhịp cầu giao lưu tuần này sẽ bóc thư của thính giả nào đây? 

Sau đây xin mời quý vị thính giả cùng bấm nút play và ngồi đọc thư với chúng tôi nhé. 

Phát thanh viên

Phản hồi liên quan