:::

Nhịp cầu giao lưu với lá thư biết nói của anh Đặng Tứ Đức về những món ăn mang nhiều kỷ niệm

  • 05 March, 2023
Nhịp cầu giao lưu
Nguồn ảnh: Pixabay

Mời quý vị thính giả cùng bóc thư với Tố Kim và Tường Vy.  Tuần này chúng ta sẽ nghe anh Đặng Tứ Đức chia sẻ món ăn mà anh ấn tượng và nhớ mãi qua cánh thư biết nói.

Hôm nay anh chia sẻ món bò bít tết (Beef steak) của chú Hiền và chả giò của cô Tư Kẹo nổi tiếng tại Cần Thơ vào thời trẻ trâu của anh Đặng Tứ Đức.

Tin chắc lá thư biết nói hôm nay sẽ tạo nhiều cảm xúc cho mọi người, gợi lại những kỷ niệm thời thơ ấu của chúng ta .

Phát thanh viên

Phản hồi liên quan