close
Rti Tiếng ViệtTải App RTI ngay
Mở
:::

Học tiếng Hoa - 註冊 - 2023-09-19

  • 19 September, 2023
Học tiếng Hoa (Th.Ba) (a)

A : 女兒,你這學期註冊要多少錢?

B : 我去年打工,存了兩萬,還差一萬五。

Phát thanh viên

Phản hồi liên quan