close
Rti Tiếng ViệtTải App RTI ngay
Mở
:::

Học tiếng Hoa - 糖尿病 - 2023-11-21

  • 21 November, 2023
Học tiếng Hoa (Th.Ba) (a)

A : 糖尿病是不是吃糖吃太多引起的?

B : 很多人都以為這樣,其實不是 。

Phát thanh viên

Phản hồi liên quan