:::

Rti Radio Taiwan InternationalRti Radio Taiwan InternationalLợn nuôi trong phòng máy lạnh, nghe nhạc và chơi đồ chơi - Câu chuyện hiện đại hóa ngành chăn nuôi lợi của Tổng công ty đường Đài Loan

  • 28 June, 2022
Ố́ng kính rộng
Trước đây trong quá trình xử lý chất thải, các trại nuôi lợn đã vứt bỏ đi thứ có giá trị nhất, tới nay phân và nước tiểu của lợn đã được tận dụng để tạo ra khí sinh học phục vụ cho mục đích phát điện, vừa bảo vệ môi trường vừa tạo được thêm một nguồn thu (Ảnh: CNA)

Hưởng ứng chính sách tận dụng chất bài tiết của lợn từ các trại nuôi lợn để phát điện bằng khí sinh học, doanh nghiệp quốc doanh - Tổng công ty đường Đài Loan đã lập khoản ngân sách 10,7 tỷ Đài tệ để cải tạo 13 trại nuôi lợn trên toàn Đài Loan, đồng thời cũng kết hợp thêm việc lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời trên mái các trại nuôi lợn, dự kiến sẽ hoàn công toàn bộ dự án hiện đại hóa các trại nuôi lợn trên toàn quốc vào năm 2023, tới khi đó sản lượng điện được tạo ra từ nguồn năng lượng tái tạo sẽ đạt khoảng 48,67 triệu số điện mỗi năm, có thể giảm phát thải 24 tấn khí Các-bon , xấp xỉ bằng mức giảm các-bon của 62 Công viên Rừng Đại An trong một năm, cộng thêm sản lượng điện năng lượng mặt trời hiện có, thì tổng sản lượng điện của Tổng công ty đường Đài Loan mỗi năm có thể đạt tới 600 triệu số điện.

2022-06-28

Phát thanh viên

Phản hồi liên quan