Sở di dân tổ chức hoạt động trải nghiệm bỏ phiếu mô phỏng cho di dân mới

  • 22 April, 2021
Sở di dân tổ chức hoạt động trải nghiệm bỏ phiếu mô phỏng cho di dân mới (圖:新住民全球新聞網)

Cuộc bầu cử trưng cầu dân ý toàn quốc sẽ được tổ chức vào ngày 29/8/2021. Lúc Trạm Phục vụ huyện Tân Trúc của Sở Di dân tổ chức Khóa học giáo dục gia đình vào ngày 22/4, đã đặc biệt kết hợp với Ủy ban Bầu cử huyện Tân Trúc tiến hành cuộc mô phỏng bỏ phiếu để cho cộng đồng di dân mới hiểu được ý nghĩa của cuộc trưng cầu dân ý, thực tế trải nghiệm quá trình bỏ phiếu và hiểu tầm quan trọng của việc thực hiện quyền công dân ở Đài Loan.

Một di dân mới người Việt Nam cho biết, cô rất cảm ơn Sở di dân đã tổ chức hoạt động này, cô có chứng minh thư Đài Loan đã nhiều năm nay, cô còn nhớ lúc Đài Loan tổ chức cuộc trưng cầu dân ý vào năm 2018, cô rất hồi hộp, trước khi đi bỏ phiếu, cô còn đặc biệt nghiên cứu các chủ đề của cuộc trưng cầu dân ý, vì cô không muốn đi bỏ phiếu mà không hiểu gì cả.

Ủy ban bầu cử huyện Tân Trúc cũng đặc biệt thông báo, từ nay đến ngày 30/6/2021, những di dân mới đủ 18 tuổi và có hộ khẩu tại Trung Hoa Dân Quốc sẽ được tuyển làm nhân viên của địa điểm bỏ phiếu trưng cầu dân ý năm 2021. Ủy ban bầu cử huyện Tân Trúc rất hoan nghênh những người di dân mới đủ điều kiện có thể đăng ký tham gia.

Giám đốc Trạm Phục vụ huyện Tân Trúc Huỳnh Thanh Khâm cho biết, cuộc trưng cầu dân ý sẽ được tổ chức vào tháng 8 năm nay, hy vọng những di dân mới tham gia bỏ phiếu lần đầu tiên có thể hiểu các quy định và thủ tục liên quan của cuộc bầu cử tại Đài Loan và thuận lợi hoàn thành việc bỏ phiếu.

Lệ Phương

Phát thanh viên

Phản hồi liên quan