Theo dòng thời sự (Th.Ba) (a) - 2020-09-15

  • 15 September, 2020
  • Minh Hà
Viện Hành chính thông qua dự thảo sửa đổi một số điều khoản trong Luật Dân sự, điều chỉnh độ tuổi thành niên từ 20 tuổi xuống 18 tuổi (Ảnh: CNA)

Một số vấn đề khi hạ tuổi trưởng thành của công dân Đài Loan từ 20 tuổi xuống 18 tuổi

Ngày 13-8, Viện Hành chính đã chính thức thông qua dự thảo sửa đổi một số điều khoản trong Luật Dân sự, trong đó đã điều chỉnh độ tuổi thành niên từ 20 tuổi như hiện nay xuống còn 18 tuổi. Vậy theo đó thanh niên Đài Loan sẽ được thụ hưởng những quyền lợi gì, trong chuyên mục “Theo dòng thời sự” kỳ này, mời các bạn theo dõi một số vấn đề về quyền lợi được hưởng của thanh niên 18 tuổi khi luật mới được thực thi.

 

Phản hồi liên quan