:::

Giáo viên tiếng Việt Đồng Thị Dung chia sẻ về phong tục Tết của Đài Loan

  • 22 January, 2023
Cộng đồng người Việt tại Đài Loan
Trung tâm truyền bá văn hóa Việt Nam trực thuộc Trung tâm Học tập dành cho di dân mới thành phố Đài Nam do cô Đồng Thị Dung là người phụ trách (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Cô Đồng Thị Dung sang Đài Loan sinh sống đã hơn 20 năm, hiện cô phụ trách công việc giảng dạy tiếng Việt tại một số trường tiểu học và trung học cơ sở, một số trường đại học cộng đồng ở thành phố Đài Nam, ngoài ra với lòng nhiệt huyết muốn được giúp đỡ mọi người xung quanh, cô cũng tham gia rất nhiều hoạt động xã hội như hoạt động tình nguyện viên giúp đỡ người già, phiên dịch cho di dân mới tại trạm phục vụ của Sở Di dân tại địa phương, v.v, cô cũng là người phụ trách Trung tâm quảng bá văn hóa Việt Nam trực thuộc Trung tâm học tập dành cho di dân mới thành phố Đài Nam.

Mời các bạn bấm nghe chương trình để nghe cô Đồng Thị Dung chia sẻ cảm nhận về không khí và phong tục ăn Tết của Đài Loan.

Tố Kim - Hải Ly

Phát thanh viên

Phản hồi liên quan