Ngày lễ Quốc tế lao động 1/5 năm nay nhằm ngày thứ bảy, Bộ Lao động nhắc nhở chủ thuê phải để người lao động nghỉ bù

  • 27 April, 2021
Ngày Quốc tế lao động 1/5 năm nay là thứ bảy, nhiều doanh nghiệp đã chọn ngày 30/4 để nhân viên có thể nghỉ bù. (Hình từ Facebook Tổng thống Thái Anh Văn)

Ngày 1/5 là ngày quốc tế lao động, là ngày người lao động được nghỉ làm (tức ngày nghỉ lễ toàn quốc), chủ thuê phải cho người lao động nghỉ có lương vào ngày này. Do ngày 1/5 năm nay lại đúng vào ngày thứ bảy, Bộ Lao động nhắc nhở, nếu ngày 1/5 trùng với ngày nghỉ, thì chủ thuê và người lao động phải thỏa thuận để chọn ra một ngày nghỉ bù. Ngày nghỉ bù sẽ mang tính chất là ngày nghỉ lễ toàn quốc, nên nếu chủ thuê yêu cầu người lao động đi làm vào ngày này và được người lao động đồng ý, chủ thuê phải trả lương gấp đôi cho người lao động.

Vụ trưởng Bình đẳng việc làm và điều kiện lao động Huỳnh Duy Sâm đã bày tỏ, căn cứ theo quy định điều 37 của Luật Lao động cơ bản, ngày 1/5 là ngày quốc tế lao động, người lao động được nghỉ làm, chủ thuê phải cho người lao động nghỉ có lương theo luật, nếu người lao động vẫn đồng ý đi làm vào ngày lễ 1/5, chủ thuê phải trả lương gấp đôi cho người lao động, nếu ngày lễ này nhằm vào ngày cuối tuần, ngày nghỉ thường lệ thì phải chọn một ngày làm việc khác cho người lao động nghỉ bù.

Ông Huỳnh Duy Sâm nói rõ, ngày Quốc tế lao động 1/5 năm nay là thứ Bảy, do năm nay nhiều doanh nghiệp đã chọn ngày 30/4 để nghỉ bù, nếu ngày lễ nhằm vào ngày nghỉ thì phải chọn một ngày khác để người lao động nghỉ bù, còn nếu chủ thuê và người lao động chọn ngày 30/4 để nghỉ bù, thì ngày 30/4 này được xem là ngày nghỉ lễ toàn quốc.

Ông Huỳnh Duy Sâm nói rõ thêm, giả sử lương tháng là 36000 Đài tệ (lấy 36000 / 30 ngày/8 tiếng, trung bình tiền lương mỗi giờ là 150 Đài tệ), nếu người lao đông đi làm vào ngày 1/5 (ngày nghỉ) và ngày 30/4 (ngày nghỉ lễ toàn quốc), sẽ tính lương như sau: nếu ngày 1/5 là ngày nghỉ, đi làm 8 tiếng, chủ thuê ngoài phải trả tiền lương như ban đầu, mà còn phải trả thêm 1900 Đài tệ cho người lao động (tính theo công thức: 150 Đài tệ x 2 giờ đồng hồ x 4/3 + 150 x 6 giờ đồng hồ x 5/3 = 1900 Đài tệ).

Việc đi làm vào ngày nghỉ lễ toàn quốc 30/4, với những người đi làm trong vòng 8 tiếng, chủ thuê ngoài chi trả phần tiền lương ban đầu ra, còn phải trả thêm 1 ngày tiền công, tức 1200 Đài tệ (công thức tính lương: 36000/30 =1200 Đài tệ/ ngày).

Ông Huỳnh Duy Sâm chỉ ra, chủ thuê nếu vi phạm quy định liên quan, sẽ bị xử phạt 20 nghìn đến 1 triệu Đài tệ, và công bố tên doanh nghiệp và họ tên người phụ trách để cảnh cáo.

 

Phát thanh viên

Phản hồi liên quan