:::

Giờ hẹn các bạn (Th.Ba) (b) - 2022-08-09

  • 09 August, 2022
Giờ hẹn các bạn (Th.Ba) (b)

Trong chuyên mục tuần này, Khiết Nhi và Thúy Anh xin mang đến cho các bạn những thông tin như sau:

     1. Trung tâm Tuyển dụng trực tiếp tăng thêm dịch vụ hỗ trợ lao động di trú làm thủ tục xin bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp
     2. Thông tin về khóa học ngôn ngữ miễn phí dành cho lao động di trú thành phố Đài Bắc 

 


 

Phát thanh viên

Phản hồi liên quan