:::

Giờ hẹn các bạn (Th.Ba) (b) - 2022-08-16

  • 16 August, 2022
Giờ hẹn các bạn (Th.Ba) (b)
(Nguồn: WDA)

Trong chuyên mục của tuần này, Khiết Nhi và Thúy Anh xin gửi đến các bạn những thông tin như sau:

1. Điều chỉnh mức lương cho lao động di trú làm giúp việc gia đình và khán hộ công gia đình lên 20000 Đài tệ

2. Phải có văn bản thông báo trong vòng 7 ngày sau khi lao động di trú đổi chỗ ở, vi phạm có thể bị phạt cao nhất là 300 nghìn Đài tệ
 

Phát thanh viên

Phản hồi liên quan