:::

Giờ hẹn các bạn (Th.Ba) (b) - 2023-05-09

  • 09 May, 2023
Giờ hẹn các bạn (Th.Ba) (b)
Đảm bảo quyền lợi của lao động di trú, Bộ Lao động khuyến khích sử dụng dịch vụ E - LINE của 1955 (Ảnh: Bộ Lao động)

Trong chuyên mục của ngày hôm nay, Thúy Anh và Khiết Nhi xin mang đến cho các bạn những thông tin như sau:

1. Tiếp tục tuyển dụng khán hộ công gia đình kỹ thuật bậc trung, cả chủ thuê và người lao động đều có lợi

2. IPASS tiến công thị trường lao động di trú, đưa ra dịch vụ chuyển đổi tiền ra nước ngoài với hạn mức nhỏ

Phát thanh viên

Phản hồi liên quan