close
Rti Tiếng ViệtTải App RTI ngay
Mở
:::

Giờ hẹn các bạn (Th.Ba) (b) - 2023-09-19

  • 19 September, 2023
Giờ hẹn các bạn (Th.Ba) (b)

Trong chuyên mục của ngày hôm nay, Thúy Anh và Khiết Nhi xin mang đến cho các bạn những thông tin như sau:

1. Bộ Lao động xem xét tái khởi động chương trình khán hộ công nước ngoài ngắn hạn

2. Từ ngày 1/1/2024, lương cơ bản hằng tháng sẽ được điều chỉnh lên 27.470 Đài tệ, lương theo giờ sẽ tăng lên 183 Đài tệ/giờ

 

Phát thanh viên

Phản hồi liên quan