Pháp luật - Lao độngTin vắn lao động nước ngoài (Th.Ba) (a)

Chuyên mục này phổ biến với các bạn lao động nước ngoài về pháp luật, chính sách của chính phủ Đài Loan liên quan tới lao động nước ngoài, giúp các bạn lao động nước ngoài hiểu rõ, nắm được thông tin và tuân thủ. Thông tin các hoạt động dành cho lao động nước ngoài.

Thông tin nhanh

10 July, 2020
Lệ Phương

Dưới đây là các video tuyên truyền về nếp sống mới an toàn với dịch do Bộ Lao Động cung cấp

...more
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 21

Phản hồi liên quan