Pháp luật - Lao độngTin vắn lao động nước ngoài (Th.Ba) (a)

Chuyên mục này phổ biến với các bạn lao động nước ngoài về pháp luật, chính sách của chính phủ Đài Loan liên quan tới lao động nước ngoài, giúp các bạn lao động nước ngoài hiểu rõ, nắm được thông tin và tuân thủ. Thông tin các hoạt động dành cho lao động nước ngoài.

Thông tin nhanh

17 September, 2019
Thúy Anh

Sở Phát triển nguồn nhân lực nhắc nhở, trước khi thuê di dân mới làm việc phải kiểm tra giấy tờ CMND 

...more
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 17

Phản hồi liên quan