Pháp luật - Lao độngTin vắn lao động nước ngoài (Th.Ba) (a)

Chuyên mục này phổ biến với các bạn lao động nước ngoài về pháp luật, chính sách của chính phủ Đài Loan liên quan tới lao động nước ngoài, giúp các bạn lao động nước ngoài hiểu rõ, nắm được thông tin và tuân thủ. Thông tin các hoạt động dành cho lao động nước ngoài.

Thông tin nhanh

02 August, 2019
Lệ Phương

Công ty thực phẩm Mỹ Đề vì thiếu nợ tiền tăng ca của lao động di trú cho nên Bộ lao động đã cắt giảm tỉ lệ sử dụng lao động di trú của công ty này, ảnh hưởng đến quyền lợi làm việc của lao động di trú .

...more
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17

Phản hồi liên quan