Pháp luật - Lao độngTin vắn lao động nước ngoài (Th.Ba) (a)

Chuyên mục này phổ biến với các bạn lao động nước ngoài về pháp luật, chính sách của chính phủ Đài Loan liên quan tới lao động nước ngoài, giúp các bạn lao động nước ngoài hiểu rõ, nắm được thông tin và tuân thủ. Thông tin các hoạt động dành cho lao động nước ngoài.

Thông tin nhanh

07 May, 2019
Hoàn Lam

Phải đội mũ bảo hiểm khi chạy xe đạp điện, vi phạm phạt 300 Đài tệ

...more
1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16

Phản hồi liên quan