Pháp luật - Lao độngTin vắn lao động nước ngoài (Th.Ba) (b)

Chuyên mục này phổ biến với các bạn lao động nước ngoài về pháp luật, chính sách của chính phủ Đài Loan liên quan tới lao động nước ngoài, giúp các bạn lao động nước ngoài hiểu rõ, nắm được thông tin và tuân thủ. Thông tin các hoạt động dành cho lao động nước ngoài.

Thông tin nhanh

20 November, 2019
Lệ Phương

Một lao động người Indonesia đến Đài Loan làm khán hộ công gia đình, nhưng chỉ làm 3 tháng thì bỏ trốn, trước khi bỏ trốn, cô này đã lén đi làm chiếc chìa khóa dự phòng của chủ nhà, sau đó đợi thứ 7 trong nhà không có người, cô ta lẻn vào lấy trộm chiếc két sắt, trong đó có 2,08 triệu Đài tệ. Cũng may là sau 16 tiếng đồng hồ, cô ta đã bị bắt.

...more
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12

Phản hồi liên quan