:::

Pháp luật - Lao độngRti Radio Taiwan InternationalTin vắn lao động nước ngoài (Th.Ba) (b)

Chuyên mục này phổ biến với các bạn lao động nước ngoài về pháp luật, chính sách của chính phủ Đài Loan liên quan tới lao động nước ngoài, giúp các bạn lao động nước ngoài hiểu rõ, nắm được thông tin và tuân thủ. Thông tin các hoạt động dành cho lao động nước ngoài.

Thông tin nhanh

05 March, 2019
LĐNN lái xe say rượu có thể sẽ bị trục xuất về nước

Theo thống kê, trong năm 2016, số vụ lao động nước ngoài vi phạm lái xe sau khi uống rượu, bia, vượt hơn 400 vụ. Mặc dù phương ...more

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
上一頁下一頁

Phản hồi liên quan