:::

Pháp luật - Lao độngRti Radio Taiwan InternationalTin vắn lao động nước ngoài (Th.Ba) (b)

Chuyên mục này phổ biến với các bạn lao động nước ngoài về pháp luật, chính sách của chính phủ Đài Loan liên quan tới lao động nước ngoài, giúp các bạn lao động nước ngoài hiểu rõ, nắm được thông tin và tuân thủ. Thông tin các hoạt động dành cho lao động nước ngoài.

Thông tin nhanh

20 November, 2019
Lao động Indo trộm két sắt hơn 2 triệu Đài tệ

Một lao động người Indonesia đến Đài Loan làm khán hộ công gia đình, nhưng chỉ làm 3 tháng thì bỏ trốn, trướ ...more

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13
上一頁下一頁

Phản hồi liên quan