:::

Pháp luật - Lao độngRti Radio Taiwan InternationalTin vắn lao động nước ngoài (Th.Ba) (b)

Chuyên mục này phổ biến với các bạn lao động nước ngoài về pháp luật, chính sách của chính phủ Đài Loan liên quan tới lao động nước ngoài, giúp các bạn lao động nước ngoài hiểu rõ, nắm được thông tin và tuân thủ. Thông tin các hoạt động dành cho lao động nước ngoài.

Thông tin nhanh

08 October, 2019
Tin vắn lao động nước ngoài (Th.Ba) (b) - 2019-10-08

Hoạt động “Chăm sóc sức khỏe cho lao động di trú Quốc tế năm 2019” lần 3 của thành phố Đài Bắc sẽ được tổ chức v&ag ...more

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13
上一頁下一頁

Phản hồi liên quan