:::

Pháp luật - Lao độngRti Radio Taiwan InternationalTin vắn lao động nước ngoài (Th.Ba) (b)

Chuyên mục này phổ biến với các bạn lao động nước ngoài về pháp luật, chính sách của chính phủ Đài Loan liên quan tới lao động nước ngoài, giúp các bạn lao động nước ngoài hiểu rõ, nắm được thông tin và tuân thủ. Thông tin các hoạt động dành cho lao động nước ngoài.

Thông tin nhanh

23 September, 2019
Tin vắn lao động nước ngoài (Th.Ba) (b) - 2019-09-17

Sở Phát triển nguồn nhân lực nhắc nhở, trước khi thuê di dân mới làm việc phải kiểm tra giấy tờ CMND  Gần đây đ ...more

10 September, 2019
Tin vắn lao động nước ngoài (Th.Ba) (b) - 2019-09-10

Luật về rừng của Đài Loan đã nâng cao trách nhiệm hình sự đối với việc chặt phá trái phép, nhắc nhở người ...more

03 September, 2019
Tin vắn lao động nước ngoài (Th.Ba) (b) - 2019-09-03

Hãy cùng “Nói không với thuốc phiện” Sử dụng thuốc phiện không những vi phạm pháp luật, còn nguy hại ...more

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13
上一頁下一頁

Phản hồi liên quan