:::

Pháp luật - Lao độngRti Radio Taiwan InternationalTin vắn lao động nước ngoài (Th.Ba) (b)

Chuyên mục này phổ biến với các bạn lao động nước ngoài về pháp luật, chính sách của chính phủ Đài Loan liên quan tới lao động nước ngoài, giúp các bạn lao động nước ngoài hiểu rõ, nắm được thông tin và tuân thủ. Thông tin các hoạt động dành cho lao động nước ngoài.

Thông tin nhanh

14 August, 2019
Tin vắn lao động nước ngoài (Th.Ba) (b) - 2019-08-13

TP. Đài Nam cung cấp dịch vụ hướng dẫn tại nhà cho 40 hộ có thuê khán hộ công gia đình người nước ngoà ...more

31 July, 2019
Tin vắn lao động nước ngoài (Th.Ba) (b) - 2019-07-30

Các bạn đã vào trang web thông tin bảo vệ quyền lợi lao động nước ngoài của Sở phát triển nhân lực lao đ&oci ...more

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13
上一頁下一頁

Phản hồi liên quan