:::

Pháp luật - Lao độngRti Radio Taiwan InternationalTin vắn lao động nước ngoài (Th.Ba) (b)

Chuyên mục này phổ biến với các bạn lao động nước ngoài về pháp luật, chính sách của chính phủ Đài Loan liên quan tới lao động nước ngoài, giúp các bạn lao động nước ngoài hiểu rõ, nắm được thông tin và tuân thủ. Thông tin các hoạt động dành cho lao động nước ngoài.

Thông tin nhanh

28 May, 2019
Tin vắn lao động nước ngoài (Th.Ba) (b) - 2019-05-28

Khai giảng lớp đào tạo tiếng Trung cho lao động di trú Tp. Tân Bắc, gồm lớp căn bản và nâng cao với tổng thời lượng 39 giờ đồng ...more

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
上一頁下一頁

Phản hồi liên quan