:::

Pháp luật - Lao độngRti Radio Taiwan InternationalTin vắn lao động nước ngoài (Th.Ba) (b)

Chuyên mục này phổ biến với các bạn lao động nước ngoài về pháp luật, chính sách của chính phủ Đài Loan liên quan tới lao động nước ngoài, giúp các bạn lao động nước ngoài hiểu rõ, nắm được thông tin và tuân thủ. Thông tin các hoạt động dành cho lao động nước ngoài.

Thông tin nhanh

07 May, 2019
Tin vắn lao động nước ngoài (Th.Ba) (b) - 2019-05-07

Phải đội mũ bảo hiểm khi chạy xe đạp điện, vi phạm phạt 300 Đài tệ Những năm gần đây, người dân sử du ...more

30 April, 2019
Tin vắn lao động nước ngoài (Th.Ba) (b) - 2019-04-30

Chủ thuê phải lưu ý các việc khi xin cấp Giấy phép tuyển mộ lao động nước ngoài Để giúp giải qu ...more

23 April, 2019
Tin vắn lao động nước ngoài (Th.Ba) (b) - 2019-04-23

Thẻ cư trú không được cho người khác mượn, ảnh hưởng tới quyền lợi chính mình Sau khi các bạn được Bộ lao độ ...more

16 April, 2019
Tin vắn lao động nước ngoài (Th.Ba) (b) - 2019-04-16

Tạm kết thúc công việc tại Đài Loan, bạn trở về quê hương đoàn tụ như thế nào Đã sang Đài Loan là ...more

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
上一頁下一頁

Phản hồi liên quan