:::

Pháp luật - Lao độngRti Radio Taiwan InternationalTin vắn lao động nước ngoài (Th.Ba) (b)

Chuyên mục này phổ biến với các bạn lao động nước ngoài về pháp luật, chính sách của chính phủ Đài Loan liên quan tới lao động nước ngoài, giúp các bạn lao động nước ngoài hiểu rõ, nắm được thông tin và tuân thủ. Thông tin các hoạt động dành cho lao động nước ngoài.

Thông tin nhanh

09 April, 2019
Tin vắn lao động nước ngoài (Th.Ba) (b) - 2019-04-09

Đi xe đạp điện cần phải chú ý : dừng, nhìn, nghe khi chạy xe trên đường Mấy năm gần đây, số người đi xe đạp điện đ&a ...more

02 April, 2019
Tin vắn lao động nước ngoài (Th.Ba) (b) - 2019-04-02

Kế hoạch hướng dẫn khán hộ công tại nhà chủ thuê có thành quả tốt đẹp, thành phố Đài Bắc năm 2019 se ...more

26 March, 2019
Tin vắn lao động nước ngoài (Th.Ba) (b) - 2019-03-26

Quầy phục vụ tiếp nhận lao động nước ngoài tại Sân bay Theo số liệu thống kê của Sở phát t ...more

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
上一頁下一頁

Phản hồi liên quan