:::

Học tiếng Hoa Học tiếng Hoa (Th.Tư) (a)

Học tiếng Hoa (Th.Tư) (a)

Giảng dạy các câu nói thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày, học thêm các từ vựng mở rộng và các câu ứng dụng, giúp các bạn nghe đài tăng thêm sự thích thú trong việc học tập tiếng Hoa.

Thông tin nhanh

04 January, 2023
Học tiếng Hoa - 開店(一) - 2023-01-04

A : 我打算和幾個朋友一起,開一家飲料店。 B : 地點會選在哪裡呢? A : 我們已經看過市中心那邊幾處店面,不過還沒決定。 B : 那一帶很熱鬧,生意應該很好作,不過房租肯定不便宜。 ...more

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 45
上一頁下一頁

Phản hồi liên quan