close
Rti Tiếng ViệtTải App RTI ngay
Mở
:::

Học tiếng Hoa Học tiếng Hoa (Th.Tư) (a)

Học tiếng Hoa (Th.Tư) (a)

Giảng dạy các câu nói thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày, học thêm các từ vựng mở rộng và các câu ứng dụng, giúp các bạn nghe đài tăng thêm sự thích thú trong việc học tập tiếng Hoa.

Thông tin nhanh

28 February, 2024
Học tiếng Hoa - 幫忙 (一) - 2024-02-28

A : 這次巡迴演出多虧您幫了大忙,謝謝您。 T B : 哪裡,哪裡!應該的。  A : 您真是為我們出錢又出力。 B : 哎呀!那只是棉薄之力,算不上甚麼。 ...more

21 February, 2024
Học tiếng Hoa - 行人(一) - 2024-02-21

A : 有好幾種方法可以讓行人安全穿越馬路。 c B : 最常見的是紅綠燈和斑馬線。 A : 相較之下,天橋和地下道更安全。 B : 但是對老年人來說,爬樓梯太累了。 ...more

14 February, 2024
Học tiếng Hoa  - 傳染病 (一) - 2024-02-14

A : 疫苗可用來預防被傳染病感染。 B : 不過並不是每個人的體質都適合打疫苗 A : 要先經過醫師風險評估。 B : 注射疫苗後,也必須注意觀察身體的反應。 ...more

07 February, 2024
Học tiếng Hoa - 損款 (一) - 2024-02-07

A : 我去年前前後後總共捐了四萬元。 B : 你都捐給了誰啊? A : 大部分是慈善團體,也有環保和愛護動物組織 B : 今年你如果找不到捐款對象,歡迎你把我列入考慮。 ...more

31 January, 2024
Học tiếng Hoa - 一家之主 (一) - 2024-01-31

A : 他一個人工作,要養活父母、妻小和他自己。 B : 而且他從來都不抱怨,對家人超好的。 A : 我打從心底佩服他。這樣的男人哪裡找? B : 換作是我,我覺得我一定做不到。 ...more

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 56
上一頁下一頁

Phản hồi liên quan