Học tiếng HoaTiếng Hoa cho mỗi ngày (Th.Tư) (a)

Giảng dạy các câu nói thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày, học thêm các từ vựng mở rộng và các câu ứng dụng, giúp các bạn nghe đài tăng thêm sự thích thú trong việc học tập tiếng Hoa.

Thông tin nhanh

27 February, 2019
Hoàn Lam
2019-02-27...more
20 February, 2019
Hoàn Lam
2019-02-20...more
13 February, 2019
Hoàn Lam
2019-02-13...more
1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Phản hồi liên quan