Học tiếng HoaTiếng Hoa cho mỗi ngày (Th.Tư) (a)

Giảng dạy các câu nói thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày, học thêm các từ vựng mở rộng và các câu ứng dụng, giúp các bạn nghe đài tăng thêm sự thích thú trong việc học tập tiếng Hoa.

Thông tin nhanh

19 December, 2018
Hoàn Lam
2018-12-19...more
12 December, 2018
Hoàn Lam
2018-12-12...more
05 December, 2018
Hoàn Lam
2018-12-05...more
28 November, 2018
Hoàn Lam
2018-11-28...more
21 November, 2018
Hoàn Lam
2018-11-21...more
1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Phản hồi liên quan