Học tiếng HoaTiếng Hoa cho mỗi ngày (Th.Tư) (a)

Giảng dạy các câu nói thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày, học thêm các từ vựng mở rộng và các câu ứng dụng, giúp các bạn nghe đài tăng thêm sự thích thú trong việc học tập tiếng Hoa.

Thông tin nhanh

12 August, 2020
Lệ Phương
2020-08-12...more
05 August, 2020
Lệ Phương
2020-08-05...more
29 July, 2020
Lệ Phương
2020-07-29...more
22 July, 2020
Lệ Phương
2020-07-22...more
15 July, 2020
Lệ Phương
2020-07-15...more
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 21

Phản hồi liên quan