Học tiếng HoaTiếng Hoa cho mỗi ngày (Th.Tư) (a)

Giảng dạy các câu nói thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày, học thêm các từ vựng mở rộng và các câu ứng dụng, giúp các bạn nghe đài tăng thêm sự thích thú trong việc học tập tiếng Hoa.

Thông tin nhanh

29 April, 2020
Lệ Phương
2020-04-29...more
22 April, 2020
Lệ Phương
2020-04-22...more
15 April, 2020
Lệ Phương
2020-04-15...more
08 April, 2020
Lệ Phương
2020-04-08...more
01 April, 2020
Lệ Phương

Từ vựng về các khoa khám:

...more
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 21

Phản hồi liên quan