Học tiếng HoaTiếng Hoa cho mỗi ngày (Th.Tư) (a)

Giảng dạy các câu nói thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày, học thêm các từ vựng mở rộng và các câu ứng dụng, giúp các bạn nghe đài tăng thêm sự thích thú trong việc học tập tiếng Hoa.

Thông tin nhanh

25 March, 2020
Lệ Phương
2020-03-25...more
18 March, 2020
Lệ Phương
2020-03-18...more
11 March, 2020
Lệ Phương
2020-03-11...more
04 March, 2020
Lệ Phương
2020-03-04...more
26 February, 2020
Lệ Phương
2020-02-26...more
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 21

Phản hồi liên quan