Học tiếng HoaTiếng Hoa cho mỗi ngày (Th.Tư) (a)

Giảng dạy các câu nói thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày, học thêm các từ vựng mở rộng và các câu ứng dụng, giúp các bạn nghe đài tăng thêm sự thích thú trong việc học tập tiếng Hoa.

Thông tin nhanh

26 June, 2019
Lệ Phương
2019-06-26...more
19 June, 2019
Lệ Phương
2019-06-19...more
12 June, 2019
Lệ Phương
2019-06-12...more
05 June, 2019
Lệ Phương

Hôm nay, Lệ Phương và Thúy Anh đặc biệt mời đồng nghiệp Ban tiếng Pháp Lý Quý Phân, là người thường đọc hai câu mẩu và các từ vựng trong các bài học tiếng Hoa, tham gia chương trình ghi hình để cho các bạn làm quen.

...more
1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Phản hồi liên quan