Học tiếng HoaTiếng Hoa cho mỗi ngày (Th.Tư) (a)

Giảng dạy các câu nói thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày, học thêm các từ vựng mở rộng và các câu ứng dụng, giúp các bạn nghe đài tăng thêm sự thích thú trong việc học tập tiếng Hoa.

Thông tin nhanh

15 January, 2020
Lệ Phương
2020-01-15...more
08 January, 2020
Lệ Phương
2020-01-08...more
01 January, 2020
Lệ Phương
2020-01-01...more
25 December, 2019
Lệ Phương
2019-12-25...more
18 December, 2019
Lệ Phương
2019-12-18...more
1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 21

Phản hồi liên quan