close
Rti Tiếng ViệtTải App RTI ngay
Mở
:::

Học tiếng Hoa Học tiếng Hoa (Th.Năm) (a)

Học tiếng Hoa (Th.Năm) (a)

Giảng dạy các câu nói thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày, học thêm các từ vựng mở rộng và các câu ứng dụng, giúp các bạn nghe đài tăng thêm sự thích thú trong việc học tập tiếng Hoa.

Thông tin nhanh

28 September, 2023
Học tiếng Hoa - 通貨膨脹 (二) - 2023-09-28

A : 最近物價漲得很兇 B : 什麼都變貴了,荷包縮水了 A : 萬物皆漲,只有薪水不漲 B : 就算加了薪,也追不上通膨 ...more

21 September, 2023
Học tiếng Hoa - 戰爭 (二) - 2023-09-21

A : 擁有共同邊界的國家,往往比較容易起衝突 B : 特別是當其中一方或雙方都想擴張自己的領土時 A : 有野心的統治者喜歡發動戰爭,征服他國 B : 到戰場上去吃砲彈的卻是平民 ...more

14 September, 2023
Học tiếng Hoa - 糾紛 (二) - 2023-09-14

A : 他上個月對鄰居爆粗口,結果被告上法庭 B : 現在應該學乖了吧! A : 不但沒學乖,還變本加厲呢! B : 那就是上次罰得不夠重囉! ...more

07 September, 2023
Học tiếng Hoa - 併購 (二) - 2023-09-07

A : 藍天集團宣布要併購佳家企業。 B : 有沒有搞錯?那家企業股票都要變壁紙了! A : 不知道藍天打的是甚麼算盤。 B : 來看看網路上分析師怎麼說。  ...more

31 August, 2023
Học tiếng Hoa - 災禍 (二) - 2023-08-31

A : 小林的房子昨天下雨就淹水了 B : 他不是幾天前才在抱怨馬桶堵塞嗎? A : 是啊,都還沒修好呢! B : 真是禍不單行   ...more

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 52
上一頁下一頁

Phản hồi liên quan