Học tiếng HoaTiếng Hoa cho mỗi ngày (Th.Năm) (a)

Giảng dạy các câu nói thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày, học thêm các từ vựng mở rộng và các câu ứng dụng, giúp các bạn nghe đài tăng thêm sự thích thú trong việc học tập tiếng Hoa.

Thông tin nhanh

26 September, 2019
Lệ Phương
2019-09-26...more
19 September, 2019
Lệ Phương
2019-09-19...more
12 September, 2019
Lệ Phương
2019-09-12...more
05 September, 2019
Lệ Phương
2019-09-05...more
29 August, 2019
Lệ Phương
2019-08-29...more
1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 19

Phản hồi liên quan