Học tiếng HoaTiếng Hoa cho mỗi ngày (Th.Năm) (a)

Giảng dạy các câu nói thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày, học thêm các từ vựng mở rộng và các câu ứng dụng, giúp các bạn nghe đài tăng thêm sự thích thú trong việc học tập tiếng Hoa.

Thông tin nhanh

07 February, 2019
Lệ Phương

A : 你會唱「財神到」這首歌嗎?

...more
1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Phản hồi liên quan