close
Rti Tiếng ViệtTải App RTI ngay
Mở
:::

Học tiếng Hoa Học tiếng Hoa (Th.Năm) (a)

Học tiếng Hoa (Th.Năm) (a)

Giảng dạy các câu nói thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày, học thêm các từ vựng mở rộng và các câu ứng dụng, giúp các bạn nghe đài tăng thêm sự thích thú trong việc học tập tiếng Hoa.

Thông tin nhanh

18 April, 2024
Học tiếng Hoa - 算命 (二) - 2024-04-18

A : 據說景氣不好,算命的生意反而更好。  B : 可能因為人會變得比較沒有自信。 A : 好的命理師或許可以提供比較客觀的視角。 B : 所謂「當局者迷,旁觀者清」。 ...more

11 April, 2024
Học tiếng Hoa Học tiếng Hoa - 糾紛 (二) - 2024-04-11

A : 他上個月對鄰居爆粗口,結果被告上法庭。  B : 現在應該學乖了吧! A : 不但沒學乖,還變本加厲呢!  B : 那就是上次罰得不夠重囉! ...more

04 April, 2024
Học tiếng Hoa - 併購 (二) - 2024-04-04

A : 藍天集團宣布要併購佳家企業。 B : 有沒有搞錯?那家企業股票都要變壁紙了! A : 不知道藍天打的是甚麼算盤。 B : 來看看網路上分析師怎麼說。 ...more

28 March, 2024
Học tiếng Hoa - 災禍 (二) - 2024-03-28

A : 小林的房子昨天下雨就淹水了。  B : 他不是幾天前才在抱怨馬桶堵塞嗎?  A : 是啊,都還沒修好呢! B : 真是禍不單行。 ...more

21 March, 2024
Học tiếng Hoa - 執政 (二) - 2024-03-21

A : 執政黨提的法案,在野黨很少贊成的 B : 他們是為反對而反對嗎? A : 應該說,他們在努力扮演好反對黨的角色 B : 也是啦!沒有反對黨,就談不上民主了。 ...more

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 58
上一頁下一頁

Phản hồi liên quan